UH-IT – IT-koordinering for norske universiteter

UH-IT er samarbeidsforum for IT-ledere ved norske universiteter og høyskoler.

Om UH-IT

Se mandat, sammensetning og kontaktinfo.

Møter i UH-IT