Arbeidsutvalget for UH-IT

UH-IT har etablert et arbeidsutvalg med følgende sammensetning: 

  • Tord Tjeldnes, Universitetet i Agder
  • Håkon Alstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Elin Borrebæk, Handelshøyskolen BI
  • Kjetil Kroknes, Høgskolen i Molde