Til alle som jobber med Office 365 i UH-sektoren

Arrangementet er fulltegnet, de som melder seg på nå vil bli satt på venteliste!

Vi ønsker med dette å invitere alle fagpersoner med tilknytning til Office 365 i UH-sektoren til dagssamling på Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen torsdag 9. mai kl. 10 - 17. 

Samlingen er initiert av førstelinjeforum, men er tenkt som en samling for alle som jobber med Office 365 både på 1. og 2. linje. Ledergruppen i UH-IT ser behov for koordinering, deling og kompetansebygging og denne samlingen er ett ledd i dette arbeidet. 

Ståle Hansen (https://cloudway.no/about-us/stale-hansen/), MVP og svært dyktig foredragsholder kommer og holder et 2 timers foredrag om Office 365/Teams.  

Utover dette tenker vi å legge opp til erfaringsutveksling innen forskjellige Office 365 tema – her ønsker vi fortsatt tilbakemelding fra dere på aktuelle tema.  (eks. AiP, Teams, lisenser, fellesområder, hjemmeområder, SharePoint……). 

Målet med samlingen er faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging. 

Foreløbig agenda:
10.00 - 10:05 Velkommen og praktisk informasjon
10:05 – 12:00 Ståle Hansen  - Teams
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 - 13:30 NMBU – Erfaringer - overgang til OneDrive v/ Morten Petterson
13:30 – 14:00 UiA  - Erfaringer - overgang til Teams v /Hans Erik Conrad Hansen
14:00 – 14:30 UiT –  Erfaringer - overgang til Exchange Online  v/ Knut Schrøder
14:30 – 15:00 Pause
15:00 – 16:00 Gruppearbeid
16:00 – 16:30 Gjennomgang gruppearbeid
16:30 – 17:00 Oppsummering hvordan arbeide videre – vel hjem

Samlingen er et selvkostprosjekt hvor den enkelte deltaker betaler dagpakke (ca 920,-) direkte til hotellet (utgiftene til dette dekkes på den enkeltes reiseregning).  

Frist for påmelding er torsdag 4. april 2019
Det er begrenset antall plasser, så her gjelder førstemann til mølla!

Spørsmål og innspill til tema kan sendes: morten.petterson@nmbu.no , izabela.tyma@uia.no eller Laila.langeseter@uib.no

Publisert 1. mars 2019 10:26 - Sist endret 3. apr. 2019 15:28