Førstelinjeforum 2018 - Program

Årets tema: Service & samhandling

Program

Prekonferansen - Onsdag 24. oktober

10:00-12:00

Workshop for arbeidsgruppene:

  • MacOS
  • Kurs & kompetanse
  • Office365
12:00-13:00 Lunsj
13:00-17:00

Arbeidsgruppene fortsetter

19:00 Middag
 

Program

Dag 1 - Torsdag 25. oktober

09:00-09:15 Velkommen ved IT-sjef Håkon Alstad (NTNU)
09:15-09:30

Ny koordinator for UH-IT ved Ole Lycke 

09:30-10:15

Ny løsning for NTNU Servicesenter ved Solveig H.C. ØdegårdNy løsning for NTNU Servicesenter ved Solveig H.C. ØdegårdNy løsning for NTNU Servicesenter ved Hege Knotten (NTNU)

10:15-10:30 Pause
10:30-11:15 Office365 - ulike lagringsstrategier ved Karen Mortensen (UiA), Laila Langesæter (UiB) m.fl.
11:15-11:45

Paneldebatt med IT-direktørene

  • Skal vi samarbeide på en annen måte enn i dag?
11:45-13:00 Lunsj
13:00-14:30

Gull fra vår hverdag

14:30-14:45 Pause
14:45-16:00

Gull fra vår hverdag forts.

16:00-16:15 Pause med matbit
16:15-17:00

Gull fra vår hverdag fortsetter...

   
19:00 Festmiddag på hotellet
   

Program

Dag 2 - Fredag 26. oktober

09:00-10:00

Kunstig intelligens (AI) ved Linda S. Møller (ServiceNow)

  • Unntatt offentlighet
10:00-10:45

Førstelinjen som sikkerhetsventil rundt GDPR ved Øivind Hope (sikkerhetsansvarlig UiB)

10:45-11:00 Pause
11:00-11:30

Rapport fra prekonferansen

11:30-11:50 Presentasjon av UNIT - nytt tjenesteorgan for KD ved Avdelingsdirektør Tor Holmen, UNIT
11:50-13:00 Lunsj
13:00-14:15

Erfaringer med RPA fra UiA, UiB og NTNU

14:15-14:30 Pause
14:30-15:00
  • Valg av programkomite
  • Veien videre?
  • Vel hjem!

 

Publisert 24. aug. 2018 14:01 - Sist endret 20. nov. 2018 00:11