Førstelinjeforum 2017 - Program

Årets tema: Brukerfokuserte tjenesteleveranser

Program

Prekonferansen - 23. oktober

11:30 Lunsj
12:30

Workshop for deltakerne i arbeidsgruppene:

 1. Kurs og kompetanse
 2. MacOS/iOS
 

Program

Dag 1 - 24. oktober

09:00-09:15 Velkommen ved IT-sjef Håkon Alstad (NTNU)
09:15-10:00

IT-BOTT ved koordinator Johnny Hansen

 • Hvilke tjenester er lansert/kommer til å bli lansert?
 • Hvordan skal tjenestene supporteres på tvers av sektoren?
10:00-10:45

Uninett ved Frode Indseth

 • Statusoversikt og varsling for tjenester fra UNINETT
 • Oppdateringer og nyheter fra UNINETT
10:45-11:00 Pause
11:00-11:45

Paneldebatt med IT-ledere, Uninett & IT-BOTT. Ansvarlig IT-direktør Tord Tjeldnes (UiA)

 • Hvilke utfordringer kan leveranser på tvers av sektoren gi?
11:45-12:30 Lunsj
12:30-13:00

Rapport fra arbeidsgruppene:

 1. Programvare & lisens ved Sijamek Nuri (UiA)
 2. Kurs & kompetanse ved Sissel Sola (UiS)
13:00-13:20 Ny arbeidsgruppe: Samarbeid på tvers innenfor drift av MacOS/iOS ved Jon Fagertun (UiT)
13:20-13:40

Invitasjon nye arbeidsgrupper (plenumsdiskusjon):

 1. Felles begrepsapparat
 2. Hva skal til før en tjeneste på tvers av UH-sektoren settes i produksjon?
13:40-14:00 Pause
14:00-16:00

Gull fra vår hverdag (10 minutters presentasjon fra hver deltakende enhet om hva som har skjedd hos dem siden sist):

16:00-16:10 Kort pause med matservering
16:10-17:45

Gull fra vår hverdag fortsetter...

   
19:00 Festmiddag
   

Program

Dag 2 - 25. oktober

09:00-09:45 Robotene er her ved Eirik Bjørkum Eidem (Sparebanken Vest)
09:45-10:30

Erfaringer fra:

10:30-10:45 Pause
10:45-11:30 Erfaringer med innføring av Office 365 ved Leif Morten Herskedal (NTNU)
11:30-11:50 Virtuell PC-lab ved Irene Ludvigsen Husa (UiB)
11:50-12:30 Presentasjon av UH-MX - en filtertjeneste for e-post ved Marte Svalastoga (UiO)
12:30-12:45 UH-RT - forslag til felles ticketsystem i UH-sektoren ved Rune Olsen (UiO)
12:45-13:30 Lunsj
13:30-14:00

Paralellsesjoner:

 1. Felles begrepsapparat
 2. Hva skal til før en tjeneste på tvers av UH-sektoren settes i produksjon?
 3. MacOS
14:00-14:30 Oppsummering paralellsesjoner i plenum
14:30-15:00
 • Valg av programkomite
 • Veien videre?
 • Vel hjem!

 

Publisert 20. sep. 2017 08:01 - Sist endret 26. okt. 2017 08:26