Digitaliseringsstrategier og handlingsplaner for IT

Her er en oversikt over status for UH-IT-medlemmene sine digitaliseringsstrategier og handlingsplaner for IT. Oversikten er foreløpig ikke gjennomgått og godkjent av alle institusjonene.

Oppdatert: 3. september 2018

Digitaliseringsstrategier og handlingsplaner for IT
  Tittel/Status År Lenke
BI BI2020 2012 https://www.bi.no/forskning/learninglab/prosjekter/bi2020/
HVL "Forarbeid" 2018 https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/rapport/sluttrapport-forprosjekt-digitalisering.pdf
Inn "Forarbeid" 2018  
NMBU "Forarbeid" 2018  
Nord "Strategi vedtatt" 2018 ?
NTNU "Forarbeid" 2018  
OsloMet Strategi for digital transformasjon 2018 https://tilsatt.hioa.no/strategi-digital-transformasjon
UiA "Forarbeid - Handlingsplan" 2018  
UiB "Strategi vedtatt" 2016 http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/digitaliseringsstrategi_2016-22.pdf
UiO "Forarbeid - Masterplan IT" 2018 Om arbeidet: https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/
UiS "Virksomhetsstrategi" (inkl. digitalisering) 2017 https://www.uis.no/getfile.php/13351460/Strategi%20og%20handlingsplaner/Strategi%20for%20UiS%202017-2020%20endelig.pdf
UiT "Strategi vedtatt" 2016 https://uit.no/Content/528810/cache=20171808130130/Digitaliseirngsstrategi%20for%20UiT.pdf
USN "Forarbeid" 2018  

 

Emneord: Digitaliseringsstratgi, Strategi, IT, Handlingsplan
Publisert 3. sep. 2018 22:36 - Sist endret 15. okt. 2018 13:26